3D-VISUALISATIES

  Om een beeld te kunnen krijgen van een toekomstig situatie, na bijvoorbeeld een verbouwing of na de bouw van uw onroerend goed, bestaat er de mogelijkheid om nog voordat er ook maar iets van deze plannen in de praktijk is gebracht, een en ander te visualiseren.

Dit kan enerzijds door stilstaande en anderzijds door bewegende 3-dimensionale impressies.
Aangezien bewegende beelden, oftewel een 'animatie', over het algemeen relatief kostbaar zijn, doordat er veel extra tijd in de voorbereidingen en de vervaardiging gaat zitten, wordt doorgaans eerder voor de eerste optie, de stilstaande beelden, gekozen.

Casa dell'Ambrosia maakt dergelijke 3d-beelden van een dusdanige kwaliteit, dat het gevisualiseerde interieur bijna niet meer van een echt interieur te onderscheiden is.

Doordat wij er altijd voor kiezen om de bestaande situatie of de in aanbouw zijnde situatie als blauwdruk te gebruiken, krijgt u een één op één beeld van het gevisualiseerde ontwerp.
Met andere woorden: u kunt onze visualisatie letterlijk over de bestaande (of in aanbouw zijnde) situatie heen leggen.
Dit wordt versterkt doordat we bestaande details, die ook in de nieuwe situatie terug zullen komen, ook implementeren in onze 3d-visualisatie.

Zoals reeds boven aangegeven is een 3d-visualisatie oftewel animatie met bewegende beelden, een aanzienlijk duurdere optie.
U zou door een dergelijke animatie te laten maken, in veel gevallen onnodig geld uit geven, aangezien u het ook met een stilstaand beeld af kunt.
Desalniettemin zijn er genoeg toepassingen te verzinnen, waarbij juist een animatie wordt verkozen, boven een stilstaand beeld.
Enkele redenen hiervoor (zouden kunnen )zijn:

- U wilt nog voordat een pand gebouwd en gekocht is, alvast ervaren hoe het pand aanvoelt.
- U wilt de lichtinval in een ruimte ervaren.
- U wilt ten aanzien van de lichtinval ervaren, wat voor effect bijvoorbeeld een nabijgelegen
   (hoog) gebouw of een nabijgelegen (hoge) boom op de vertrekken van uw nog te bouwen
   pand heeft.

Vanzelfsprekend, bestaan er nog meer goede redenen, om een 3d-visualisatie te laten maken: wij horen ze graag!
Graag tot ziens en via het submenu 'CONTACT', kunt u zich met ons in verbinding stellen.


Voorbeeld 3d-visualisatie. Copyright Casa dell'Ambrosia 2014